Kalah Dahulu Angket Kemudian

Kalah Dahulu Angket Kemudian

Suatu peribahasa mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Arti peribahasa ini adalah jika ingin mendapatkan…